Products
CategoryWorkbench Standard
WBT-5203W
Name : โต๊ะทำงานช่าง TANKO Standard หน้าท๊อปไม้ + 3 ลิ้นชัก

ประเภทการใช้งาน : รองรับงานทั่วไป (Standard Duty)
การรองรับน้ำหนัก : 600 kg 
หน้าท๊อป : หน้าท๊อปไม้ (Wood top) ความหนา 30 mm.
ขนาดโต๊ะทำงานช่าง : W1500 x D750 x H800 mm.
ลักษณะ : โต๊ะเครื่องมือช่างขนาด 1500 mm. + 3 ลิ้นชัก (รับน้ำหนัก 50 kgs./ลิ้นชัก)
เหมาะสำหรับ : งานช่างทั่วไป, ซ่อมบำรุงเครื่องจักร, โรงงานทั่วไป, ไลน์ผลิต และอู่ซ่อมรถยนต์
►สามารถเพิ่มเติมอุปกรณ์เสริมอื่นๆได้ เช่น แผงแขวนเครื่องมือ,ตู้เครื่องมือ

 

 

  • WBT-5203W
    H1400xW1500xD750 mm
  • WBT-6203W
    H1400xW1800xD750 mm

Workbench (Standard) / with Drawers / Wood

Type   Size HxWxD 
WBT-5203W   H800xW1500xD750 mm
WBT-6203W   H800xW1800xD750 mm

Drawer loading capacity50kg